tin mới nhất

Phường Phúc Lợi thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2019  
Ngày đăng 04/10/2019 | 14:30  | Lượt xem: 22

Ngày 04/10/2019 UBND phường Phúc Lợi ban hành Thông báo số 1025/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2019.  

Căn cứ Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Long Biên về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019;

Căn cứ vào biên bản họp dân tại các tổ dân phố, biên bản họp của Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường ngày 01/10/2019 về xét duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019.

Từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 14/10/2019 UBND phường Phúc Lợi thực hiện niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn phường cuối năm 2019./.

Nội dung chi tiết tại đây!