Thường trực hội đồng nhân dân

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HĐND KHÓA III NHIỆM KỲ 2016-2021

 PHƯỜNG PHÚC LỢI