thông báo

Thông báo thời gian khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020
Ngày đăng 12/11/2019 | 15:38  | Lượt xem: 71

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND phường Phúc Lợi về tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 07/11/2019 của UBND phường Phúc Lợi về tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân. UBND phường Phúc Lợi thông báo thời gian, địa điểm khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại phường, như sau:

1. Thời gian: Ngày 22/11/2019 (Thứ 6)

Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00;

Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

2. Địa điểm: Trạm Y tế phường Phúc Lợi

Đề nghị những công dân đã có giấy triệu tập thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe đúng thời gian quy định. Những trường hợp không chấp hành việc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ xử lý theo Nghị định 120/2013/NĐ - CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ.