thông báo

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 10:48  | Lượt xem: 46

         Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về ciệc sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 1 cà khoản I phần B kế hoạch kèm theo quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019;

          Căn cứ thông báo 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của sở nội vụ thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện thị xã năm 2019, Hội đông thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi tuyển năm. Đề nghị các thí thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên công thông tin điện tử quận Long Biên (longbien.hanoi.gov.vn) để kịp thời cập nhật các hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển.

          Thông báo lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Long Biên năm 2019: 02/TB-HĐTD

          Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức các cơ sở giáo dục công lập  trực thuộc UBND quận: 03/TB-HĐTD