chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
188/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 11/2019 25/10/2019
180/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 10/2019 27/09/2019
166/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 9/2019 22/08/2019
154/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 8/2019 26/07/2019
142/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 7/2019 27/06/2019
126/KH-UBND kế hoạch công tác của UBND phường tháng 6/2019 25/05/2019
111/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 5/2019 24/04/2019
95/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 4/2019 26/03/2019
70/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 3/2019 26/02/2019
34/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 02/2019 28/01/2019
12/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường Phúc Lợi năm 2019 18/01/2019
232/KH-UBND Kế hoạch công tác của UBND phường tháng 01/2018 28/12/2018
215/KH-UBND Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND phường tháng 12/2018 26/11/2018
27/2018/QĐ-UBND V/v Ban hV/v Ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nộiành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội 13/11/2018
420/BC-UBND Tổng hợp các nội dung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường tháng 9/2018 (Từ ngày 21/8/2018 đến 22/9/2018) 26/09/2018
178/KH-UBND Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND phường tháng 9/2018 24/08/2018
168/KH-UBND Kế hoạch công tác tháng 8/2018 26/07/2018
305/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH,ANQP tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 23/07/2018
248/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH - ANQP tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018 22/06/2018
193/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 05/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2018 22/05/2018