bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương của phường Phúc Lợi 8 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 22/08/2019 | 14:15  | Lượt xem: 83

Xác định công tác quốc phòng, quân sự địa phương có vai trò quan trọng trong việc củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc.

         Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm qua, cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ phường Phúc Lợi luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT phường được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

          Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nòng cốt là Ban CHQS phường. Đảng ủy, UBND phường ban hành đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương. Sau 8 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã đạt được những kết quả sau:

          Về công tác trực sẵn sàng chiến đấu: duy trì, thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là trong các đợt trực cao điểm như: tết Nguyên đán Kỷ Hợi  2019; bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triểu Tiên, … phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và dân phòng thường xuyên tuần tra canh gác, sẵn sàng phát hiện và phòng ngừa các vụ việc có thể xảy ra. Kết quả, trong đợt trực Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên UBND phường đã được UBND quận khen thưởng đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

trong thực hiện nhiệm vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tiên

          Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án chiến đấu; Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ phường … nhằm đưa các lực lượng vũ trang địa phương gần sát với thực tế nhiệm vụ chiến đấu và các tình huống đặt ra. Thông qua cuộc diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền địa phương; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng SSCĐ của LLVT địa phương được nâng lên rõ rệt.

Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ phường năm 2019

          Về công tác giáo dục, quốc phòng an ninh: Cùng với công tác giáo dục chính trị trong lực lượng dân quân, công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2016 - 2019, với sự tham mưu tích cực của Hội đồng GDQP&AN phường, công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh. Kết quả năm 2019, đã tổ chức rà soát và mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 90 học viên, trong đó đối tượng 4 là 56 học viên, đối tượng 4 mở rộng là 34 học viên, chú trọng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là công chức, viên chức tại phường, các đơn vị trường học; cán bộ, trưởng các ban ngành, đoàn thể tại tổ dân phố; chủ hộ gia đình, các hội viên của các đoàn thể và đảng viên trên địa bàn phường, đã được Hội đồng giáo dục QP-AN cấp trên đánh giá cao.

Hội đồng GDQP&AN phường tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

cho đối tượng 4, đối 4 mở rộng năm 2019

          Về công tác động viên, tuyển quân: Ban CHQS phường làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm công bằng, dân chủ, chất lượng, đúng luật. Số quân nhân xuất ngũ về địa phương hằng năm, đều được tổ chức đón nhận chu đáo, đồng thời phối hợp với Ban CHQS quận tổ chức tư vấn liên kết đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho số đối tượng này. Lực lượng dự bị động viên của phường được đăng ký, quản lý chặt chẽ; tổ chức biên chế đảm bảo đủ chỉ tiêu cho các đầu mối đơn vị. Hằng năm, Ban CHQS phường đã phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể phường, tổ dân phố tổ chức động viên, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên hoàn thành 100% chỉ tiêu. Kết quả, đã tuyển chọn và gọi 07 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó thực hiện NVQS là 05 công dân, tham gia thực hiện nghĩa công an là 02 công dân. Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 71 công dân, đăng vào ngạch dự bị cho 06 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, cử 02 quân nhân dự bị đi đào tạo, bổ túc, chuyển loại sĩ quan dự bị; động viên, huy động 09 đồng chí QNDB tham gia huấn luyện tại dPK12.7 mm, Trung đoàn BB 757.

Hội nghị gặp mặt, tặng quà quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và tân binh lên đường nhập ngũ,

công dân dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019

          Về công tác dân quân tự vệ: Lực lượng dân quân tiếp tục được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân nòng cốt, đăng ký nghĩa vụ tham gia dân quân quy định. Trong đó, tổng số dân quân nòng cốt năm 2019 là 159 đồng chí bằng 1,1% dân số phường, đăng ký nghĩa vụ tham gia dân quân cho 60 công dân. Công tác huấn luyện lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt 94,5%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có từ 70,2% đến 86,5% khá, giỏi.

Công tác huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân phường

          Về công tác chính sách, hậu phương quân đội: Cùng các ban ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách các dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Tổ chức xét duyệt và đề nghị lên trên giải quyết các chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh theo các Nghị định của chính phủ. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường rà soát, cử cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu đi an điều dưỡng tại các đoàn an điều dưỡng của quân đội. Phối hợp Ban chỉ huy quân sự quận tổ chức trao quyết định hưởng trở cấp cho 02 trường hợp theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trao thưởng cho 02 đồng chí nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, ba và 22 đồng chí nhận khen thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng  nhất, nhì, ba.

Đ/c Dương Ngọc Dũng - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường trao tặng quà

cho các đối tượng chính sách ngày thương binh, liệt sĩ

Đ/c Chu Thị Huế - Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường trao tặng quà

cho các đối tượng chính sách ngày thương binh, liệt sĩ

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo QU trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Đ/c Thượng tá Đinh Công Vụ - Phó BTTĐU, Chính trị viên Ban CHQS quận Long Biên

trao tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang cho các bác

          Bên cạnh đó, hưởng ứng chủ đề của quận Long Biên năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”, Ban CHQS phường đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với các Hội CCB, Hội Phụ Nữ, Đoàn thanh niên phường cùng với Ban CHQS quận ra quân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường 21m và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường. Đặc biệt đã huy động lực lượng dân quân phối hợp cũng các lực lượng tham gia tiêu huỷ đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi được đem đi tiêu huỷ theo đúng quy định của ngành y tế.

Công tác phòng dịch và tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn phường

          Đó là những kết quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 4 tháng cuối năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Thường xuyên quán triệt, nhận thức đầy đủ và sâu sắc về các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, tình hình nhiệm vụ của LLVT, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.

          2. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường xử trí các tình huống không để bị động, bất ngờ. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cứu sập, xử lý dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

          3. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân và các hoạt động của lực lượng dân quân. Tiếp tục huy động, động viên quân nhân dự bị tham gia huấn luyện tại Lữ đoàn 918 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao; thực hiện tốt các khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

          4. Thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của quận; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thi đua sôi nổi thiết thực trong lực lượng vũ trang phường.