bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Lợi trong 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 11:19  | Lượt xem: 31

9 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2019.

Các tổ chức thành viên, MTTQ phối hợp với UBND phường tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ-TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Tuyên truyền vận động nhân dân tổng vệ sinh, treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại, các hoạt động an sinh xã hội. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các cấp đến các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp tết nguyên đán , ngày thương binh liệt sỹ 27/7 đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.

Về công tác chỉ đạo vận động các loại quỹ:

+ Quỹ “Vì người nghèo” vận động được: 93.095.000 đồng (đạt 88.37%)

+ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  vận động được: 117.090.000 đồng (đạt 117.09%)

Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững năm 2019 và những năm tiếp theo. Phối hợp UBND, các tổ chức đoàn thể vận các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ 12/17 hộ nghèo; các đoàn thể, tổ dân phố giúp đỡ 5/17 hộ tự thoát nghèo trong năm 2019.

Phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 tại 14/14 tổ dân phố. Tổng số người tham dự  2.279 người và có 73 ý kiến phát biểu của nhân dân. Tại các hội nghị đã tập trung vào những giải pháp để thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Hội nghị tại phường có 160 đại biểu tham dự, đóng góp 5 ý kiến.

Các Ban công tác mặt trận các tổ dân phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, giám sát việc chấp hành quy chế dân chủ về TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn các tổ dân phố. Vận  động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, tích cực thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”, duy trì tốt hoạt động của tổ hoà giải. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thực hiện trang trọng, tiết kiệm đúng quy định; số trường hợp  qua đời thực hiện hỏa táng 49/51 trường hợp đạt tỷ lệ 96,07%.

Khối lòng cốt phối hợp tổ vận vận tổ chức vận động chấp hành tốt công tác TTĐT, VSMT.

Về Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phối hợp với HĐND-UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ VII, thứ VIII HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021; đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. Tham gia 03 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND phường.

Phối hợp UBND tổ chức giải quyết  18 đơn thư công dân. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với UB MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân trong phường năm 2019. Triển khai giám sát việc thụ hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử đến Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên theo kế hoạch. Giám sát chuyên đề 01 cuộc về việc thực hiện các chế độ trợ cấp đối với các đối tượng xã hội trong dịp tết nguyên Đán Kỷ Hợi; chế độ chi đến các đối tượng đều đảm bảo đúng quy định, không có nhầm lẫn, sai sót

Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở.

Tổng số 73 đồng chí, trong đó cán bộ phường 31 đồng chí, tổ dân phố 42 đồng chí.

Nhìn chung các cá nhân đã thực hiện theo đúng kế hoạch tu dưỡng đã xây dựng. Ban công tác mặt trận góp ý 01 đồng chí tổ trưởng dân phố.

Những vấn đề bức xúc của nhân dân được Đảng ủy chỉ đạo, UBND phường xây dựng kế hoạch giao cán bộ chuyên môn tham mưu giải quyết với tiến độ, thời gian cụ thể.

Kết quả giám sát việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính; thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Kết quả thực hiện của cán bộ công chức: Nhìn chung, bộ quy tắc ứng xử được cán bộ công chức có ý thức thực hiện, qua đó nhân dân đánh giá tốt về trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. MTTQ, các đoàn thể đã góp ý 10 lượt cán bộ công chức, người lao động tại phường về thực hiện bộ quy tắc ứng xử.

Về triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp- văn minh

Kiểm soát chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình, lịch công tác, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm cá nhân.

Duy trì thực hiện ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và các nhiệm vụ chuyên môn.

Duy trì tổ tuyên truyền vận động giám sát tuyến phố có tên do đồng chí Phó chủ tịch MTTQ làm tổ trưởng tổ chức giám sát tuần/buổi.  

CLB "Tình nguyện vì Môi trường" của phường tổ chức 07 buổi tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa tiểu cảnh, dọn cỏ tại đường Phúc Lợi, trung tâm văn hóa phường, đường Vũ Xuân Thiều kéo dài từ đầu phố Hội Xá đến trung tâm văn hóa thể thao phường với 880 người tham gia.

Về Hoạt động TTND, GSĐTCĐ, đề án 02-212

 Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 03 dự án: đường dạo Hồ nhất Đẳng GĐ 2; đường nội đồng khu Thùng Lò, Từ Đường chậm tiến độ đã có ý kiến với UBND phường; dự án cải tạo, chỉnh trang lát hè dọc mương phố Phúc Lợi (quận chủ đầu tư) dự án triển khai để vật liệu xây dựng bừa bãi ảnh hưởng vệ sinh môi trường, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã nhắc nhở đơn vị thi công.

  Duy trì nhóm nòng cốt tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của nhà nước.

Về công tác tôn giáo - Dân tộc

Phối hợp với UBND quản lý chặt chẽ tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, không có tình hình gì phức tạp về tôn giáo xảy ra trên địa bàn phường.

Tuyên truyền xứ họ đạo hoạt động theo đúng nội dung đăng ký, thực hiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác đối ngoại Nhân dân

Tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, ngoài giao của Nhà nước.

Công tác đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ

Chỉ đạo Ban công tác mặt trận tổ chức thành công hội nghị nhiệm kỳ 2019-2024; chỉ đạo Ban công tác mặt trận xây dựng quy chế phối hợp với tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2019-2024 đã thành công tốt đẹp. Sau đại hội MTTQ phường đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ Ủy viên UBMTTQ; thành lập tổ tư vấn pháp luật, tư vấn xã hội MTTQ phường.

MTTQ phường chủ động xây dựng các kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần, phân công rõ người, rõ việc. Phối hợp với UBND, các đoàn thể ký các kế hoạch kiên tịch về công tác năm 2019.

Duy trì lịch trực tiếp dân theo hướng dẫn của MTTQ thành phố, quận vào thứ  2 hàng tuần.

Sử dụng tốt phần mềm QLVB và điều hành tác nghiệp, đảm bảo ứng dụng CNTT trong công việc.

Nhìn lại các kết quả đã thực hiện trong 9 tháng vừa qua, UB MTTQ phường càng phải tập trung cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào

2. Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trường đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 3 tháng cuối năm 2019.

3. Hoàn thành chương trình công tác năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ

4. Thực hiện giám sát phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Kiện toàn Ủy ban MTTQ, ban công tác mặt trận khi có thay đổi.

6. Tiếp tục thực hiệ các cuộc vận động.

7. Chủ trì và tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp và chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND phường.

8. Đánh giá kết quả phòng trào thi đua năm 2019; tổ chức tốt hội nghị tổng kết cuối năm 2019.