Văn bản quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
52/TB-UBND V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 17/01/2019
188/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Tổ tiếp dân với Công an phường và các ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân 04/09/2018
154/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin công dân 08/06/2018
198/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND Phường tháng 05/2018 24/05/2018
147/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND Phường tháng 04/2018 20/04/2018
69/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND Phường tháng 02/2018 26/02/2018
172/TB-UBND Về việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan UBND phường 26/02/2018
48/BC-UBND Tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND Phường tháng 01/2018 02/02/2018
Quyết định 01/QĐ-CQP Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan phường Phúc Lợi 02/02/2017
Quyết định 8129/QĐ-UBND Quyết định ban hành: quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 29/11/2016
Quyết định 8077/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
Quyết định 7997/QĐ-UBND Quyết định bạn hành: quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 21/11/2016
Quyết định 7640/QĐ-UBND Quyết định bạn hành: quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên đại bàn quận Long Biên 31/10/2016
Quyết định 7581/QĐ-UBND Quyết định ban hành: quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
Quyết định 2890/QĐ-UBND Quyết định bạn hành: quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016
Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên 17/09/2014