Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
41/LCTT Lịch công tác tuần 42 UBND phường Phúc Lợi 14/10/2019
41/LCTT Lịch công tác tuần 41 UBND phường Phúc Lợi 07/10/2019
40/LCTT Lịch công tác tuần 40 UBND phường Phúc Lợi 30/09/2019
39/LCTT Lịch công tác tuần 39 UBND phường Phúc Lợi 23/09/2019
38/LCTT Lịch công tác tuần 38 UBND phường Phúc Lợi 16/09/2019
37/LCTT Lịch công tác tuần 37 UBND phường Phúc Lợi 09/09/2019
36/LCTT Lịch công tác tuần 36 UBND phường Phúc Lợi 03/09/2019
35/LCTT Lịch công tác tuần 35 UBND phường Phúc Lợi 26/08/2019
34/LCTT Lịch công tác tuần 34 UBND phường Phúc Lợi 19/08/2019
33/LCTT Lịch công tác tuần 33 UBND phường Phúc Lợi 12/08/2019
32/LCTT Lịch công tác tuần 32 UBND phường Phúc Lợi 05/08/2019
31/LCTT Lịch công tác tuần 31 UBND phường Phúc Lợi 29/07/2019
30/LCTT Lịch công tác tuần 30 UBND phường Phúc Lợi 22/07/2019
29/LCTT Lịch tuần 29 UBND phường Phúc Lợi 15/07/2019
28/LCTT Lịch công tác tuần 28 UBND phường Phúc Lợi 08/07/2019
27/LCTT Lịch công tác tuần 27 UBND phường Phúc Lợi 01/07/2019
26/LCTT Lịch tuần 26 UBND phường Phúc Lợi 24/06/2019
25/LCTT Lịch tuần 25 UBND phường Phúc Lợi 17/06/2019
24/LCTT Lịch tuần 24 UBND phường Phúc Lợi 10/06/2019
23/LCTT Lịch tuần 23 UBND phường Phúc Lợi 03/06/2019